Fiscaal attest

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

vkr_kindje
kinderhulp_logo
banner_kinderhulprwanda

Het fiscaal attest

van Kinderhulp Rwanda... V.K.R. vzw.

icoon_facebook

Het Ministerie van Financiën verlengde de erkenning van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda voor het verstrekken van fiscale attesten tot in 2020!

kind_heuvels

Info over fiscale attesten uitgeschreven door

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Beste tantes en nonkels, meters en peters en alle vrije sponsors van VKR vzw,

 

Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden:

 

  • Altijd op de naam van de persoon die het fiscaal attest (kwijtschrift) wenst.

 

  • Nooit op de naam van de kinderen: voor de bedragen op de naam van de kinderen, kunnen de ouders geen attest krijgen op hun naam.

 

  • Denk er ook steeds aan de laatste betaling van het jaar tijdig te storten. Bedragen die op de rekening van Kinderhulp Rwanda worden gestort na de derde werkdag van het nieuwe jaar (2016), komen niet meer in aanmerking voor het fiscaal attest (kwijtschrift) van het voorbije fiscaaljaar (2015).

De wettelijke minimumsom voor het bekomen van een fiscaal attest bedraagt sinds 2011 - €40,00 op jaarbasis.

 

Heeft U nog vragen, neem dan contact met de maatschappelijke zetel op het telefoonnummer tijdens de kantooruren: 09 383 62 63

 

Per e-mail: info@kinderhulprwanda.be

moeder_kind5

Wees- en mindervalide kinderen helpen... het nooit eindigend verhaal! Vandaar deze dagdagelijkse inzet voor de minderbedeelden op deze wereld. Kinderhulp Rwanda kan haar projecten maar realiseren dankzij uw steun.

Een deel van het geld wordt besteed aan projecten die de kwaliteit van voeding en huisvesting van de kinderen, en de arme gezinnen verbeteren. Tevens zorgt een groot deel van de inkomsten voor school en opleiding van de kinderen.

De voldoening als een wees- of mindervalide kind een diploma behaald, werk vind en een stap in de wereld zet, geeft een onbeschrijfelijk gevoel van voldoening en stuwt de vereniging om steeds verder en meer te helpen. Ook hen heeft Rwanda nodig, zij zijn tenslotte een stuk toekomst van Rwanda. Een land in volle ontwikkeling.

Contacteer ons

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Pastoor Senesalstraat, 74

B - 9770 Kruisem

O.N: 0453 391262

+32 9 383 62 63

Geef met vertrouwen aan een goed doel

en doe een gift aan

pijl_geel_omhoog

U ontvangt een fiscaal attest bij stortingen

vanaf 40 euro op jaarbasis.

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119

BIC - SWIFT: JVBABE22

kroon
hand_kinderhulpbol
VKR op Facebook
VKR op Twitter
VKR op YouTube
VKR op Vimeo
VKR op flickr
VKR op Instagram
batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

Copyright © 2019 - All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda... (VKR v.z.w.)

Blijf op de hoogte!

Verschijnt vier maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

!

recente nieuwsbrief - december 2018:

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels, via onze nieuwsbrief: 'Adopteer een kind in je hart'

dikkemerci

In het leven is niets zonder zin!

hartje_vkr
gezin_rwanda
ardoise