Hoe kan u helpen?

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

vkr_kindje
kinderhulp_logo
banner_kinderhulprwanda

Hoe kan u ons helpen of steunen?

icoon_facebook

U wilt ons financieel helpen?

  • We zoeken mensen die het tante - of nonkelschap willen aangaan ten voordele van deze Rwandese kinderen.
  • We zoeken mensen die het meter - of peterschap willen aangaan ten voordele van de kinderen uit gezinnen in nood.
  • De tantes en nonkels betalen een minimum bedrag van 4 Euro per maand of 48 Euro per jaar.▪
  • De peters en meters betalen een minimum bedrag van 12,5 Euro per maand of 150 Euro per jaar.
  • Bij storting van minimum 40 Euro op jaarbasis ontvangt men automatisch een fiscaal attest.

Dit attest ontvangt U in de loop van de maand februari.

  • Men wordt in eerste instantie tante of nonkel, meter of peter van de volledige groep kinderen, al het geld komt steeds ten goede van de ganse gemeenschap. Later is het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt toegewezen om mee te corresponderen, indien men dit zelf wenst.

Zo maar een gift?

Dit kan ook uiteraard. Wilt u het openbaar of annoniem?

Geen enkel probleem.

Neem dan contact op met de maatschappelijke zetel, wij helpen u verder!

U heeft steeds recht op een fiscaal attest van VKRvzw

vanaf €40,00 op jaarbasis.

Een geboorte, een doop,

een verjaardag, een huwelijk,

een jubilee....

Het Kinderhulp Rwanda geschenk, is een warm alternatief voor al wie zijn of haar feest graag een goed doel geeft. Meld je feest aan en ontvang van Kinderhulp Rwanda een mededeling die je samen met het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda op je uitnodiging vermeldt.

Je vraagt je vrienden en familie om geen geschenk te kopen, maar om een gift te doen op het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda. Achteraf krijg je van ons een overzicht van de stortingen, en een mooi aandenken aan je feest!

Hoe worden fondsen bekomen?

De nodige fondsen worden bekomen door het project: "Een grote familie".

Dit is een adoptiesysteem op afstand. De werkende leden organiseren ook allerlei acties, zoals inzamelingen van allerlei goederen, Rwanda-feesten, verkoop van Rwandese siervoorwerpen zoals beeldjes, poppen en postkaarten. Alsook door acties in samenwerking met andere groeperingen en verenigingen.

Of door vrijwillige bijdragen van familie, vrienden of sympatisanten.

Uw gift maakt zeker het verschil voor

onze beschermelingen in Rwanda.

logo_donorinfo

De inkomsten en uitgaven in België en in Rwanda worden door donorinfo boekhoudkundig gecontroleerd.

Zo wordt de financiele toestand van v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda geanaliseerd en gegarandeerd. En worden de fondsen op een correcte manier gebruikt waarvoor het is bestemd.

Voor ons, die allen het geluk hebben, geboren te zijn en te leven in een welvarende maatschappij, is het een kleine inspanning, een beetje van onze welstand af te staan en te delen met een Rwandees minderbedeeld kind.

Onze kinderen te leren delen van hun overvloed, met kindjes die zelfs het allernoodzakelijkste moeten missen.

Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die ÉÉN GROTE FAMILIE” en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Bankrelatie

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119

BIC - SWIFT: JVBABE22

moeder_kind2

Contacteer ons

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Pastoor Senesalstraat, 74

B - 9770 Kruisem

O.N: 0453 391262

+32 9 383 62 63

Geef met vertrouwen aan een goed doel

en doe een gift aan

pijl_geel_omhoog

U ontvangt een fiscaal attest bij stortingen

vanaf 40 euro op jaarbasis.

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119

BIC - SWIFT: JVBABE22

kroon
hand_kinderhulpbol
VKR op Facebook
VKR op Twitter
VKR op YouTube
VKR op Vimeo
VKR op flickr
VKR op Instagram
batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

Copyright © 2019 - All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda... (VKR v.z.w.)

Blijf op de hoogte!

Verschijnt vier maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

!

recente nieuwsbrief - december 2018:

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels, via onze nieuwsbrief: 'Adopteer een kind in je hart'

dikkemerci

In het leven is niets zonder zin!

hartje_vkr
gezin_rwanda
ardoise