Ficaal attest 2021-2026

Wat is het fiscaal attest van Kinderhulp Rwanda...V.K.R.vzw!

Informatie over de fiscale attesten uitgeschreven door v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Je weet vast en zeker dat jouw gift aan Kinderhulp Rwanda van je gifttotaal op jaarbasis op 40 euro of meer bedraagt, je recht geven op een fiscaal attest het daarop volgend jaar.

Door de coronacrisis heeft de federale regering verkondigd extra maatregelen voor de filantropische sector te voorzien. 
Giften aan erkende instellingen werden tijdelijk verhoogd van 45 naar 60%. Per 100 euro donatie geniet u nu van een belastingvoordeel tot 60 euro. De maatregel erkent het belang van de ondersteuning van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het algemeen belang in deze crisisperiode.


De fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar (maart - april).
Dit voor giften welke zijn gedaan voor het einde van het voorgaande fiscaaljaar.


Dit attest levert je een mooi fiscaal voordeel op.
Het is dus erg belangrijk om dit attest toe te voegen aan je belastingaangifte.

Elke gift die jij schenkt maakt dus écht een verschil.

Zonder uw bijdrage zouden onze projecten niet mogelijk zijn. Bedankt!

Het Ministerie van Financiën verlengde de erkenning van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda voor het verstrekken van fiscale attesten tot in 2026!

Heeft U nog vragen, neem dan contact met de maatschappelijke zetel op het telefoonnummer: 09 383 62 63 dit tijdens de kantooruren.
Per e-mail: info@kinderhulprwanda.be

De wettelijke minimumsom voor het bekomen van een fiscaal attest bedraagt sinds 2011 - €40,00

dit op jaarbasis.

moeder_kind5
  • We vragen niet om meer geld maar om meer verwanten.