Wie helpen
handdruk

We love 2 help

VKR op Facebook
VKR op Twitter
VKR op YouTube
VKR op Instagram

laatste update:

05/08/2020

banner_kinderhulprwanda

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

Wie helpen in Rwanda?

meisjes_oVL
kinderen_afwas
kinderen_afwas
kinderen_afwas

Kinderen met een beperking uit het centrum voor jongeren met een handicap in Kamonyi

Kinderen uit gezinnen in uiterste nood en armoede

  • Hulp aan 52 kinderen en jongeren uit het weeshuis 'Centre Mémorial Gisimba (Kigali) nu geplaatst in gezinnen.


  • Hulp aan 3 jongeren met een beperking uit het vroegere C.M.G. weeshuis.


  • Hulp aan 14 kinderen met een beperking opgenomen in het centrum voor minder valide kinderen in Kamonyi en aan 4 verstoten kinderen.


  • Hulp bieden aan 119 kinderen uit 50 arme gezinnen


Deze hulp bestaat uit:

Studieproject:
betalen van alle schoolkosten zoals inschrijvings- en internaatsgelden en aankoop van schollmateriaal voor de kinderen en jongeren.


Medische kosten:
voor de kinderen met een beperking door o.a. betaling van kiné, verzoringsproducten, en de noodzakelijke operaties.


Voeding, hygiëne en medische zorg:
voor de gesteunde kinderen en hun gezinnen, onder meer door het aanbieden van voedselpakketten aan arme gezinnen, hygiënische produkten en het betalen van kleine medische kosten en/of inschrijvingsgelden voor de ziekteverzekering.

Waterproject:
door het plaatsen van waterreservoirs bij de gezinnen en het gehandicaptencentrum.


Hygiëneproject:
door het bouwen van toiletten en doucheruimten bij de gezinnen en in het gehandicaptencentrum.


Huisvesting:
door de renovatie en het bouwen van kleine huisjes voor arme gezinnen.


Boerderijproject:
landbouw, vee en handelsfonds voor arme gezinnen om de zelfredzaamheid te beveorderen. De gezinnen krijgen vee, plant- en zaaigoed, technische uitrusting en kleine handelsfondsen. Ook worden er akkers gehuurd voor arme gezinnen zonder voldoende grond.


Bouwproject:
Volledige renovatie van het gehandicaptencentrum in Kamonyi.

De vzw contoleert regelmatig de in- en uitgaven van de lokale projecten en houdt toezicht op de verrichtingen die in Rwanda worden uitgevoerd met de middelen die zij hier heeft ingezameld.

Kinderen uit het vroegere CMG weeshuis

ster_sinds 1989
  • Nog vooraleer het kan lopen leert de baby dansen op de rug van zijn moeder.
    Hij beseft meteen dat zijn eigen lichaam dialogeert met dat van de anderen rondom – dat het contact maakt tussen hem en zijn moeder, zusjes, broers, en zelfs zijn Oma en Opa .

Blijf op de hoogte!

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels,  via onze nieuwsbrief:   'Adopteer een kind in je hart' 

!

Verschijnt vier maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

dikkemerci

In het leven is niets zonder zin!

intoredansser
gezin_rwanda
hand_kinderhulpbol
batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

kroon

Copyright © 2020  -   All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda...  (VKR v.z.w.)

Contacteer ons

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Pastoor Senesalstraat, 74

B - 9770 Kruisem

O.N: 0453 391262

+32 9 383 62 63

 Rechtpersonenregister - RPR

Oudenaarde

Geef met vertrouwen aan een goed doel

en doe een gift aan

pijl_geel_omhoog

Uw  #gift   wordt fiscaal aangemoedigd.

Vanaf een gift van  40 euro op jaarbasis krijgt
U een belastingsvermindering van 45% op uw gift .

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22 

Een legaat voor VKRvzw

Als laatste wil maken vele mensen een testament. Het is een kans om hun gedachtente uiten voor hun familie, maar ook om een deel van hun activa in de vorm van een legaat aan een vzw te schenken. Vkr kan als vzw ook een dergelijke legaten ontvangen om haar missie in Rwanda uit te voeren.
Aangezien het erfecht een vrij ingewikkelde zaak is wordt aanbevolen een notaris of  
bemiddelaar
te raadplegen.