Uitdagingen 2021

De uitdagingen van Kinderhulp Rwanda
in 2021

Aankoop en installatie van watertonnen voor arme gezinnen in 2021.

Scholing voor kinderen met een beperking  in Kamonyi - Bernardusproject.

Opvolging scholing van de vroegere weeskinderen geplaatst in gezinnen.

Integratie van kinderen met een beperking in Kamonyi - Bernardusproject. 

Herstelling van de accomodatie in het centrum voor kinderen met een handicap in Kamonyi. 
Vernieuwing van de resterende daken van het centrum.

moeder_2kinderen

Wij hopen deze lijst in 2020 volledig af te werken,

zoals alle voorgaande jaren.

Dit kan alleen dank zij de financiële en morele steun van U allen! En ook dank zij de samenwerking met onze mederwerk(sters)ers in België en in Rwanda


Muracoze Cyane - Een grote Rwandese dank U wel! 

batwa_moeder
betwa_moeder2
batwa_moeder3
kindje_logo

Word lid van V.K.R.vzw,

en adopteer zo een kind in je hart!