Uitdagingen 2022

De uitdagingen van Kinderhulp Rwanda in 2022

Aankoop en installatie van watertonnen voor arme gezinnen in 2022. Bouwen van kleine huisjes, met douche en toilet.

Scholing voor kinderen met een beperking  in Kamonyi - Bernardusproject.

Opvolging scholing van de vroegere weeskinderen geplaatst in gezinnen.

Integratie van kinderen met een beperking in Kamonyi - Bernardusproject. 

Herstelling van de accomodatie in het centrum voor kinderen met een handicap in Kamonyi. 
Vernieuwing van de resterende daken van het centrum.

moeder_2kinderen

Wij hopen deze lijst in 2022 volledig af te werken,

zoals alle voorgaande jaren.
Dit kan alleen dank zij de financiële en morele steun van U allen! En ook dank zij de samenwerking met onze mederwerk(sters)ers in België en in Rwanda


Muracoze Cyane - Een grote Rwandese dank U wel! 

batwa_moeder
betwa_moeder2
batwa_moeder3

Word lid van V.K.R.vzw,

en adopteer zo een kind in je hart!

  • Samen met de hand uit het zelfde bord eten schept een band, een vredespact tussen de eters.