getuigenis/florence

Getuigenis uit Rwanda, die het hart raakt
door Florence Mzimpaka

I was born in Rwanda, my parents died when I was  4 years old. I was the youngest in my family I have three 2 brothers and 1 sister. After my parents died life became so hard for us. 

*vertaling brief van Florence

Ik ben geboren in Rwanda, mijn ouders zijn gestorven toen ik 4 jaar oud was. Ik was de jongste van 4 in mijn familie en heb 2 broers en 1 zus. Na de dood van mijn ouders werd het leven zo hard voor ons.  We werden naar een weeshuis gebracht genaamd Gisimba Memorial Center. (Centre Mémorial Gisimba) In het weeshuis werden we verzorgd en geliefd door Papa Damas (Mutezintare) Gisimba de eigenaar van het weeshuis en de tantes (opvoedsters). Tijdens mijn kindertijd heb ik angst en trauma's ervaren, was ik nooit gelukkig en kon ik niet aan mijn ouders denken.
Maar toen ik opgroeide in het weeshuis realiseerde ik me dat mijn ouders niet meer terug zouden komen. Een organisatie genaamd Kinderhulp Rwanda bracht ons cadeaus, eten en kleren. Als kinderen waren ik en andere kinderen altijd opgewonden en keken we uit naar de geschenken die we kregen van Kinderhulp Rwanda,  mijn favoriete moment was met Kerstmis omdat we wisten dat we bezoek zouden krijgen van de mensen van de vereniging. De cadeautjes gaven me vreugde, ik begon te glimlachen, voelde me geliefd, speciaal en belangrijk. Dat is niet het enige wat ze voor me deden, door Kinderhulp Rwanda kreeg ik de kans om naar school te gaan. Soms was het niet gemakkelijk om te studeren met kinderen die familie hadden omdat ze me pestten en uitlachten. Ik had zin om te stoppen maar omdat we in het weeshuis geleerd hadden om niet op te geven, en om onze sponsors altijd trots op ons te laten zijn. Werkte ik hard om mijn doelen te bereiken en mijn sponsors trots op me te laten zijn.  Terwijl ik opgroeide was het leven vol verleidingen maar ik overwon ze omdat ik wist dat ik op een dag achterover zou leunen en zou kijken waar ik vandaan kwam en zeggen: IK DEED HET.

Van kinds af aan heb ik er altijd van gedroomd om onderwijzeres te worden en ik dank Kinderhulp Rwanda dat ze me hebben geholpen mijn opleiding af te maken. 

Zoals ik nu ben, ben ik een lerares dankzij Kinderhulp Rwanda,  en ben ik een gehuwde vrouw met 2 prachtige dochters die God mij heeft gegeven. 

Aan:  Kinderhulp Rwanda

Bedankt dat je een gulle ziel en een prachtige geest bent in een wereld die nog een miljoen mensen zoals jij kan gebruiken. Heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan en voor alles wat je blijft doen. Jullie zijn de beste en worden meer gewaardeerd dan woorden kunnen zeggen... 

MOGE GOD JULLIE ZEGENEN.


Florence Mukamazimpaka

kisaro_landschap

*Originele brief van Florence

Florence Mukamazimpaka

I was born in Rwanda, my parents died when I was  4 years old. I was the youngest in my family and I have three 2 brothers and 1 sister. after my parents died life became so hard for us.  We were taken to an orphanage called Gisimba Memorial Center. in the orphanage we got cared and loved by Papa Damas (Mutezintare Gisimba) The owner of the orphanage and the Aunties (Mamans). Through childhood I experienced fear and trauma, was never happy and could think of my parents but as

 I grew up in the orphanage I realized that my parents aren't coming back. An organization called kinderhulp would bring us gifts, food, and clothes.

As kids me and other children we were always excited and looking forward to the gifts we used to get from kinderhulp my favorite part was on Christmas cause we knew we would be visited by Kinderhulp. The gifts gave me joy  started smiling, feeling loved, special and important. That's not the only thing they did for me through kinderhulp I got a chance to step in school, sometimes it was not easy to study with kids who had families cause they used to bully and make fun of me. I did feel like quitting but because we were taught in the orphanage not to give up and to always make our sponsors proud of us I worked hard to achieve my goals and make my sponsors proud of  me.  As I grew up life was full of temptations but I overcome them cause I knew one day I would sit back and look behind where I came from and
say I DID IT

I always wished and dreamt  to become a teacher since childhood and I thank  Kinderhulp that was there to help me complete my education. 

As I am today I AM A TEACHER THANKS TO KINDERHULP RWANDA and I am a married woman with 2 beautiful daughters that God gave me. 


To: Kinderhulp Rwanda

Thank you for being a generous soul and a beautiful spirit in a world that could use a million more people just like you. thanks so much for everything you have done and for all that you continue to do. your the best and appreciated more than words can say... 

MAY GOD BLESS YOU.