Wie helpen

Wie helpen in Rwanda?

meisjes_oVL
kinderen_afwas
kinderen_afwas
kinderen_afwas

Kinderen uit het vroegere CMG weeshuis

Kinderen uit gezinnen in uiterste nood en armoede

Kinderen met een beperking uit het centrum voor jongeren met een handicap in Kamonyi

  • Hulp aan 52 kinderen en jongeren uit het weeshuis C.M.G. 'Centre Mémorial Gisimba (Kigali) nu geplaatst in gezinnen.


  • Hulp aan 3 jongeren met een beperking uit het vroegere C.M.G. weeshuis.


  • Hulp aan 16 kinderen met een beperking opgenomen in het centrum voor minder valide kinderen in Kamonyi en aan 4 verstoten kinderen.


  • Hulp bieden aan 122 kinderen uit 50 arme gezinnen


Deze hulp bestaat uit:

Studieproject:
betalen van alle schoolkosten zoals inschrijvings- en internaatsgelden en aankoop van schollmateriaal voor de kinderen en jongeren.


Medische kosten:
voor de kinderen met een beperking door o.a. betaling van kiné, verzoringsproducten, en de noodzakelijke operaties.


Voeding, hygiëne en medische zorg:
voor de gesteunde kinderen en hun gezinnen, onder meer door het aanbieden van voedselpakketten aan arme gezinnen, hygiënische produkten en het betalen van kleine medische kosten en/of inschrijvingsgelden voor de ziekteverzekering.

Waterproject:
door het plaatsen van waterreservoirs bij de gezinnen en het gehandicaptencentrum.


Hygiëneproject:
door het bouwen van toiletten en doucheruimten bij de gezinnen en in het gehandicaptencentrum.


Huisvesting:
door de renovatie en het bouwen van kleine huisjes voor arme gezinnen.


Boerderijproject:
landbouw, vee en handelsfonds voor arme gezinnen om de zelfredzaamheid te beveorderen. De gezinnen krijgen vee, plant- en zaaigoed, technische uitrusting en kleine handelsfondsen. Ook worden er akkers gehuurd voor arme gezinnen zonder voldoende grond.


Bouwproject:
Volledige renovatie van het gehandicaptencentrum in Kamonyi.

De vzw contoleert regelmatig de in- en uitgaven van de lokale projecten en houdt toezicht op de verrichtingen die in Rwanda worden uitgevoerd met de middelen die zij hier heeft ingezameld.

Wij vinden het belangrijk om steeds kort op de bal te spelen en u het meest recente nieuws te brengen, over onze projecten die met uw financiële hulp worden gerealiseerd, en die mede dankzij onze belangrijke sponsors mogelijk zijn.