Wie helpen

Wie helpen in Rwanda?

meisjes_oVL
kinderen_afwas
kinderen_afwas
kinderen_afwas

Kinderen uit het vroegere CMG weeshuis - Nyamirambo/Kigali

Kinderen uit gezinnen in uiterste nood en armoede

Kinderen met een beperking uit het centrum voor jongeren met een handicap in Kamonyi

  • Hulp aan 52 kinderen en jongeren uit het weeshuis C.M.G. 'Centre Mémorial Gisimba (Kigali) nu geplaatst in gezinnen.


  • Hulp aan 3 jongeren met een beperking uit het vroegere C.M.G. weeshuis.


  • Hulp aan 16 kinderen met een beperking opgenomen in het centrum voor minder valide kinderen in Kamonyi en aan 4 verstoten kinderen.


  • Hulp bieden aan 122 kinderen uit 50 arme gezinnen


Deze hulp bestaat uit:

Studieproject:
betalen van alle schoolkosten zoals inschrijvings- en internaatsgelden en aankoop van schollmateriaal voor de kinderen en jongeren.


Medische kosten:
voor de kinderen met een beperking door o.a. betaling van kiné, verzoringsproducten, en de noodzakelijke operaties.


Voeding, hygiëne en medische zorg:
voor de gesteunde kinderen en hun gezinnen, onder meer door het aanbieden van voedselpakketten aan arme gezinnen, hygiënische produkten en het betalen van kleine medische kosten en/of inschrijvingsgelden voor de ziekteverzekering.

Waterproject:
door het plaatsen van waterreservoirs bij de gezinnen en het gehandicaptencentrum.


Hygiëneproject:
door het bouwen van toiletten en doucheruimten bij de gezinnen en in het gehandicaptencentrum.


Huisvesting:
door de renovatie en het bouwen van kleine huisjes voor arme gezinnen.


Boerderijproject:
landbouw, vee en handelsfonds voor arme gezinnen om de zelfredzaamheid te bevorderen. De gezinnen krijgen vee, plant- en zaaigoed, technische uitrusting en kleine handelsfondsen. Ook worden er akkers gehuurd voor arme gezinnen zonder voldoende grond.


Bouwproject:
Volledige renovatie van het gehandicaptencentrum in Kamonyi.

De vzw contoleert nauwgezet de in- en uitgaven van de lokale projecten en houdt toezicht op de verrichtingen die in Rwanda worden uitgevoerd met de middelen die zij hier heeft ingezameld.

  • Nog vooraleer het kan lopen leert de baby dansen op de rug van zijn moeder.
    Hij beseft meteen dat zijn eigen lichaam dialogeert met dat van de anderen rondom
    – dat het contact maakt tussen hem en zijn moeder, zusjes, broers, en zelfs zijn Oma en Opa .