Hoe kan u helpen

Hoe kan u ons helpen of steunen?

U wilt ons financieel helpen?

  • We zoeken mensen die het tante - of nonkelschap willen aangaan ten voordele van deze Rwandese kinderen.
  • We zoeken mensen die het meter - of peterschap willen aangaan ten voordele van de kinderen uit gezinnen in nood.
  • De tantes en nonkels betalen een minimum bedrag van 4 Euro per maand of 48 Euro per jaar.▪
  • De peters en meters betalen een minimum bedrag van 12,5 Euro per maand of 150 Euro per jaar.
  • Bij storting van minimum 40 Euro op jaarbasis ontvangt men automatisch een fiscaal attest.

Dit attest ontvangt U in de loop van de maand februari.

  • Men wordt in eerste instantie tante of nonkel, meter of peter van de volledige groep kinderen, al het geld komt steeds ten goede van de ganse gemeenschap. Later is het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt toegewezen om mee te corresponderen, indien men dit zelf wenst.

Zo maar een gift?

Dit kan ook uiteraard. Wilt u het openbaar of  annoniem?

Geen enkel probleem.

Neem  dan contact op met  de maatschappelijke zetel, wij helpen u verder!

U heeft steeds  recht op een fiscaal attest van VKRvzw

vanaf €40,00 op jaarbasis tot in 2026.

Een geboorte, een doop,

een verjaardag, een huwelijk,

een jubilee....

Het Kinderhulp Rwanda geschenk, is een warm alternatief voor al wie zijn of haar feest graag een goed doel geeft. Meld je feest aan en ontvang van Kinderhulp Rwanda een mededeling die je samen met het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda op je uitnodiging vermeldt.

Je vraagt je vrienden en familie om geen geschenk te kopen, maar om een gift te doen op het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda. Achteraf krijg je van ons een overzicht van de stortingen, en een mooi aandenken aan je feest!

Hoe worden fondsen bekomen?

De nodige fondsen worden bekomen door het project: "Een grote familie".

Dit is een adoptiesysteem op afstand. De werkende leden organiseren ook allerlei acties, zoals inzamelingen van allerlei goederen, Rwanda-feesten, verkoop van Rwandese siervoorwerpen zoals  beeldjes, poppen en postkaarten. Alsook door acties in samenwerking met andere groeperingen en verenigingen.

Of door vrijwillige bijdragen van familie, vrienden of sympatisanten.

Uw gift maakt zeker het verschil

voor

onze beschermelingen in Rwanda.

logo_donorinfo

De inkomsten en uitgaven in België en in Rwanda worden door donorinfo boekhoudkundig gecontroleerd.

Zo wordt de financiele toestand van v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda geanaliseerd en gegarandeerd. En worden de fondsen op een correcte manier gebruikt waarvoor het is bestemd.

Voor ons, die allen het geluk hebben, geboren te zijn en te leven in een welvarende maatschappij, is het een kleine inspanning, een beetje van onze welstand af te staan en te delen met een Rwandees minderbedeeld kind.

Onze kinderen te leren delen van hun overvloed, met kindjes die zelfs het allernoodzakelijkste moeten missen.

Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die
ÉÉN GROTE FAMILIE” en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Bankrelatie

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22

moeder_kind2
  • De vzw contoleert regelmatig de in- en uitgaven van de lokale projecten en houdt toezicht op de verrichtingen die
    in Rwanda worden uitgevoerd met de middelen die zij hier heeft ingezameld.