Hoe kan u helpen
handdruk

We love 2 help

banner_kinderhulprwanda

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

Hoe kan u ons helpen of steunen?

informeren, is engageren

U wilt ons financieel helpen?

  • We zoeken mensen die het tante - of nonkelschap willen aangaan ten voordele van deze Rwandese kinderen.
  • We zoeken mensen die het meter - of peterschap willen aangaan ten voordele van de kinderen uit gezinnen in nood.
  • De tantes en nonkels betalen een minimum bedrag van 4 Euro per maand of 48 Euro per jaar.▪
  • De peters en meters betalen een minimum bedrag van 12,5 Euro per maand of 150 Euro per jaar.
  • Bij storting van minimum 40 Euro op jaarbasis ontvangt men automatisch een fiscaal attest.

Dit attest ontvangt U in de loop van de maand februari.

  • Men wordt in eerste instantie tante of nonkel, meter of peter van de volledige groep kinderen, al het geld komt steeds ten goede van de ganse gemeenschap. Later is het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt toegewezen om mee te corresponderen, indien men dit zelf wenst.

Zo maar een gift?

Dit kan ook uiteraard. Wilt u het openbaar of  annoniem?

Geen enkel probleem.

Neem  dan contact op met  de maatschappelijke zetel, wij helpen u verder!

U heeft steeds  recht op een fiscaal attest van VKRvzw

vanaf €40,00 op jaarbasis tot in 2026.

Een geboorte, een doop,

een verjaardag, een huwelijk,

een jubilee....

Het Kinderhulp Rwanda geschenk, is een warm alternatief voor al wie zijn of haar feest graag een goed doel geeft. Meld je feest aan en ontvang van Kinderhulp Rwanda een mededeling die je samen met het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda op je uitnodiging vermeldt.

Je vraagt je vrienden en familie om geen geschenk te kopen, maar om een gift te doen op het rekeningnummer van Kinderhulp Rwanda. Achteraf krijg je van ons een overzicht van de stortingen, en een mooi aandenken aan je feest!

Hoe worden fondsen bekomen?

De nodige fondsen worden bekomen door het project: "Een grote familie".

Dit is een adoptiesysteem op afstand. De werkende leden organiseren ook allerlei acties, zoals inzamelingen van allerlei goederen, Rwanda-feesten, verkoop van Rwandese siervoorwerpen zoals  beeldjes, poppen en postkaarten. Alsook door acties in samenwerking met andere groeperingen en verenigingen.

Of door vrijwillige bijdragen van familie, vrienden of sympatisanten.

Uw gift maakt zeker het verschil

voor

onze beschermelingen in Rwanda.

logo_donorinfo

De inkomsten en uitgaven in België en in Rwanda worden door donorinfo boekhoudkundig gecontroleerd.

Zo wordt de financiele toestand van v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda geanaliseerd en gegarandeerd. En worden de fondsen op een correcte manier gebruikt waarvoor het is bestemd.

Voor ons, die allen het geluk hebben, geboren te zijn en te leven in een welvarende maatschappij, is het een kleine inspanning, een beetje van onze welstand af te staan en te delen met een Rwandees minderbedeeld kind.

Onze kinderen te leren delen van hun overvloed, met kindjes die zelfs het allernoodzakelijkste moeten missen.

Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die
ÉÉN GROTE FAMILIE” en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Bankrelatie

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22

moeder_kind2
  • De vzw contoleert regelmatig de in- en uitgaven van de lokale projecten en houdt toezicht op de verrichtingen die in Rwanda worden uitgevoerd met de middelen die zij hier heeft ingezameld.
ster_sinds 1989

In het leven, heeft alles zijn doel!
Mu buzima ntakidashoboka!

pijl_geel_omhoog

Blijf op de hoogte!

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels,  via onze nieuwsbrief:   'Adopteer een kind in je hart' 

Verschijnt 4 maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

Wij vinden het belangrijk om steeds kort op de bal te spelen en u het meest recente nieuws te brengen, over onze projecten die met uw financiële hulp worden gerealiseerd, en die mede dankzij onze belangrijke sponsors mogelijk zijn.

intoredansser
gezin_rwanda

Uw  #gift   wordt fiscaal aangemoedigd.

Vanaf een gift van  40 euro op jaarbasis krijgt
U een belastingsvermindering van 60% op uw gift .

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22 

Een legaat voor VKRvzw?

Als laatste wil maken vele mensen een testament.

Het is een kans om hun gedacht te uiten voor hun familie, maar ook om een deel van hun activa in de vorm van een legaat aan een vzw te schenken. Vkr kan als vzw ook een dergelijke legaten ontvangen om haar missie in Rwanda uit te voeren.

Aangezien het erfrecht een vrij ingewikkelde materie is wordt aanbevolen iemand te raadplegen met kennis van zaken.
Een notaris of een erkende
#bemiddelaar

Website created by leokekinet...  hosting by: One.com

batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom
van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

Copyright © 2021  -   All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda...  (VKR v.z.w.)

kroon
hand_kinderhulpbol

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren