Voorwoord

Een deel van mijn leven... Kinderhulp Rwanda
door Marie-Jeanne Kinet - Laroy

"Hoe en wanneer het Afrikavirus mijn hart verliefd maakte op dit mooie land van duizend heuvels, wie zal het zeggen?"

kisaro_landschap

Tijdens onze reizen door Rwanda's schoonheid, konden we onze ogen niet sluiten voor de vele problemen van de arme bevolking en de talrijke wees - en verlaten kinderen. Een kleine groep Belgische vrienden, nauw betrokken met Rwanda door familiebanden, sloeg de handen in elkaar en trok zich het lot aan van de kinderen in twee weeshuizen in Rwanda : het weeshuis van de Missionaries of Charity (orde van moeder Theresa van Calcutta) met toen 65 kinderen en het Centre Mémorial Gisimba met zijn 45 weeskinderen.


Samen met onze vriendin zuster Benita gingen we op bezoek in beide weeshuizen. Vuile kinderhandjes, snotterende snoetjes beroerden ons gemoed en stimuleerden ons doorzettingsvermogen om iets van onze vereniging te maken. We begonnen met ons klein groepje van 6 personen, maakten hulpgoederen klaar, organiseerden etentjes, verkochten deur aan deur stickers, kortom deden al het mogelijke om aan geld te geraken. 
Maar we hadden steeds middelen te kort om te doen wat we wilden... lees verder.

Was het tijdens het weerzien, na zevenentwintig jaar, van onze Rwandese moeder, het geluk in de ogen van die vrouw om de hereniging met haar verloren zoon? Of was het misschien de speciale sfeer van de donkere avonden gezamenlijk in gastvrijheid, bij hen die niets hadden, maar toch zoveel bezaten, rond het licht van een kaarsvlam ? Was het de rust van de mensen en het contact met de prachtige natuur, de stilte van een eindeloze sterrenhemel, het gezang van de duizenden krekels ? Komt het door de liefkozing van mijn Rwandese dochter? Ik weet het niet, er liggen zoveel goede en mooie herinneringen in mijn hart. En toch deed en doet dit virus mij ook lijden. Angst, pijn en verdriet, toen de gesel van de genocide door Rwanda trok en ons familie, vrienden en kennissen afnam. Vertwijfeling in het niet begrijpen en kunnen aanvaarden, heimwee in het niet kunnen vergeten.
Maar feit is dat deze verliefdheid aan de basis lag van het ontstaan van: 

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda v.z.w. in 1989.

aline_mama

Was het tijdens onze eerste bezoek nu reeds
meer dan 38 jaar geleden?

meisjes_cmg

Afrikaanse virus

wat doe je me aan als ik weer eens

's nachts zit te tokkelen aan mijn
computer op mijn toetsenbord   ...

  • Als je kijkt naar een kind zie je zijn vragen voordat je ze hoort.