Fiscaal attest

!

handdruk

We love 2 help

banner_kinderhulprwanda

Een kring van vrienden die hulp biedt aan Rwandese kinderen in nood.

Help ons bij onze doelstellingen en uitdagingen, en doe uw online aankopen via...

Het fiscaal attest van Kinderhulp Rwanda...
V.K.R.vzw goedgekeurd!

kind_heuvels

Info over fiscale attesten uitgeschreven door

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Beste tantes en nonkels, meters en peters en alle vrije sponsors van VKR vzw,


Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden:


  • Altijd op de naam van de persoon die het fiscaal attest (kwijtschrift) wenst.


  • Nooit op de naam van de kinderen: voor de bedragen op de naam van de kinderen, kunnen de ouders geen attest krijgen op hun naam.


  • Denk er ook steeds aan de laatste betaling van het jaar tijdig te storten. Bedragen die op de rekening van Kinderhulp Rwanda worden gestort na de derde werkdag van het nieuwe jaar (2021), komen niet meer in aanmerking voor het fiscaal attest (kwijtschrift) van het voorbije fiscaaljaar (2020).

De wettelijke minimumsom voor het bekomen van een fiscaal attest bedraagt sinds 2011 - €40,00

dit op jaarbasis.


Heeft U nog vragen, neem dan contact met de maatschappelijke zetel op het telefoonnummer: 09 383 62 63 dit tijdens de kantooruren.

      Per e-mail: info@kinderhulprwanda.be

Wees- en mindervalide kinderen helpen...  het nooit eindigend verhaal! Vandaar deze dagdagelijkse inzet voor de minderbedeelden op deze wereld. Kinderhulp Rwanda kan haar projecten maar realiseren dankzij uw steun.

Een deel van het geld wordt besteed aan projecten die de kwaliteit van voeding en huisvesting van de kinderen, en de arme gezinnen verbeteren. Tevens zorgt een groot deel van de inkomsten voor school en opleiding van de kinderen.

De voldoening als een wees- of mindervalide kind een diploma behaald, werk vind en een stap in de wereld zet, geeft een onbeschrijfelijk gevoel van voldoening  en stuwt de vereniging om steeds verder en meer te helpen. Ook hen heeft Rwanda nodig, zij zijn tenslotte een stuk toekomst van Rwanda. Een land in volle ontwikkeling.

moeder_kind5

Het Ministerie van Financiën verlengde de erkenning van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda voor het verstrekken van fiscale attesten tot in 2026!

  • Onze beste zaden en vruchtbaarste akkers zijn onze kinderen.
ster_sinds 1989

In het leven, heeft alles zijn doel!
Mu buzima ntakidashoboka!

pijl_geel_omhoog

Blijf op de hoogte!

Volg het wel en wee van onze beschermelingen, en geniet van

de verhalen uit het land van de duizend heuvels,  via onze nieuwsbrief:   'Adopteer een kind in je hart' 

Verschijnt 4 maal per jaar

De leden van Kinderhulp Rwanda ontvangen

de Nieuwsbrief helemaal gratis in hun brievenbus.

Wij vinden het belangrijk om steeds kort op de bal te spelen en u het meest recente nieuws te brengen, over onze projecten die met uw financiële hulp worden gerealiseerd, en die mede dankzij onze belangrijke sponsors mogelijk zijn.

intoredansser
gezin_rwanda

Uw  #gift   wordt fiscaal aangemoedigd.

Vanaf een gift van  40 euro op jaarbasis krijgt
U een belastingsvermindering van 60% op uw gift .

Bankrelatie:

IBAN nummer: BE39 6451 9410 5119 

BIC - SWIFT: JVBABE22 

Een legaat voor VKRvzw?

Als laatste wil maken vele mensen een testament.

Het is een kans om hun gedacht te uiten voor hun familie, maar ook om een deel van hun activa in de vorm van een legaat aan een vzw te schenken. Vkr kan als vzw ook een dergelijke legaten ontvangen om haar missie in Rwanda uit te voeren.

Aangezien het erfrecht een vrij ingewikkelde materie is wordt aanbevolen iemand te raadplegen met kennis van zaken.
Een notaris of een erkende
#bemiddelaar

Website created by leokekinet...  hosting by: One.com

batwavrouw

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom
van V.K.R.vzw tenzij anders vermeld.

Copyright © 2021  -   All rights reserved

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk,

worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van:

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda...  (VKR v.z.w.)

laatste update:

03/01/2021

kroon
hand_kinderhulpbol

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren