Fiscaal attest

Wat is het fiscaal attest van Kinderhulp Rwanda...V.K.R.vzw!

Je weet vast en zeker dat jouw gift aan Kinderhulp Rwanda van je gifttotaal op jaarbasis op 40 euro of meer bedraagt, je recht geven op een fiscaal attest het daarop volgend jaar.

Door de coronacrisis heeft de federale regering verkondigd extra maatregelen voor de filantropische sector te voorzien. 
Giften aan erkende instellingen werden tijdelijk verhoogd van 45 naar 60%. Per 100 euro donatie geniet u nu van een belastingvoordeel tot 60 euro. De maatregel erkent het belang van de ondersteuning van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het algemeen belang in deze crisisperiode.


De fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar (maart - april).
Dit voor giften welke zijn gedaan voor het einde van het voorgaande fiscaaljaar.


Dit attest levert je een mooi fiscaal voordeel op.
Het is dus erg belangrijk om dit attest toe te voegen aan je belastingaangifte.

Info over fiscale attesten uitgeschreven door

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Heeft U nog vragen, neem dan contact met de maatschappelijke zetel op het telefoonnummer:
09 383 62 63 dit tijdens de kantooruren.

      Per e-mail: info@kinderhulprwanda.be

Elke gift die jij schenkt maakt dus écht een verschil.

Zonder uw bijdrage zouden onze projecten niet mogelijk zijn.

Bedankt!

kind_heuvels

Beste tantes en nonkels, meters en peters en alle vrije sponsors van VKR vzw,


Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden:


  • Altijd op de naam van de persoon die het fiscaal attest (kwijtschrift) wenst.


  • Nooit op de naam van de kinderen: voor de bedragen op de naam van de kinderen, kunnen de ouders geen attest krijgen op hun naam.


  • Denk er ook steeds aan de laatste betaling van het jaar tijdig te storten. Bedragen die op de rekening van Kinderhulp Rwanda worden gestort na
    de derde werkdag van het nieuwe jaar (2022), komen niet meer in aanmerking voor het fiscaal attest (kwijtschrift) van het voorbije fiscaaljaar (2021).

De wettelijke minimumsom voor het bekomen van een fiscaal attest bedraagt sinds 2011 - €40,00

dit op jaarbasis.

Wees- en mindervalide kinderen helpen...  het nooit eindigend verhaal! Vandaar deze dagdagelijkse inzet voor de minderbedeelden op deze wereld. Kinderhulp Rwanda kan haar projecten maar realiseren dankzij uw steun.

Een deel van het geld wordt besteed aan projecten die de kwaliteit van voeding en huisvesting van de kinderen, en de arme gezinnen verbeteren. Tevens zorgt een groot deel van de inkomsten voor school en opleiding van de kinderen.

De voldoening als een wees- of mindervalide kind een diploma behaald, werk vind en een stap in de wereld zet, geeft een onbeschrijfelijk gevoel van voldoening  en stuwt de vereniging om steeds verder en meer te helpen. Ook hen heeft Rwanda nodig, zij zijn tenslotte een stuk toekomst van Rwanda.
Een land in volle ontwikkeling.

moeder_kind5
  • Onze beste zaden en vruchtbaarste akkers zijn onze kinderen.