Over ons

Wat is Vriendenkring Kinderhulp Rwanda?

vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda


vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda is een kring van vrienden opgericht in 1987. Wij bieden hulp aan weeskinderen, kinderen met een beperking en kinderen uit gezinnen in extreme armoede.

De vereniging is gegroeid uit het persoonlijk contact van haar startende leden met de Rwandese bevolking.

Onze waarden en visie


Onze prioriteiten gaan steeds uit naar het verzekeren van het recht op onderwijs, recht op voedsel,recht op water, recht op een goede gezondheid en recht op onderdak.

We nemen het lot van weeskinderen, kinderen met een beperking, en jongeren ter harte en ondersteunen hun verzorging en ontwikkeling zodat ze aanvaard worden en een plaats vinden in de Rwandese maatschappij.


Om onze werking te verzekeren hebben wij twee Rwandese medewerkers ter plaatse. Ze zijn in loondienst bij de zusters Berbardinnen. Onze vereniging betaalt hiervoor werkingskosten.

Wij doen alles zelf!


Wij doen alles zelf waardoor er financiële zekerheid is en een open boekhouding.

Uw gift of steun gaat rechtstreeks naar onze projecten in Rwanda. De hulp en opvolging is rechtstreeks en zonder tussenpersonen zodat er niets verloren gaat. De gemaakte reiskosten worden door eigen inbreng betaald en niet met de opbrengsten of giften die voor de vzw bestemd zijn. Zo wordt uw steun daadwerkelijk besteed waarvoor hij dient.

Waar gaat uw bijdrage naartoe?


Uw bijdrage gaat integraal naar onze beschermelingen in Rwanda. Alle medewerkers in België die mee helpen, doen dit op vrijwillige basis. De prospectiereizen en verblijfskosten gemaakt door onze medewerkers, worden door de betrokken personen zelf betaald. De werkingskosten bedragen minder dan 5% van de inkomsten.

Hoe helpt Kinderhulp Rwanda?


Kinderhulp Rwanda ondersteunt op zelfstandige basis kleinschalige projecten op het gebied van:

  • onderwijs & opvoeding
  • gezondheid & welzijn
  • voeding & noodhulp

Garantie & Transparantie


Vriendenkring Kindrhulp Rwanda maakt een Belgische envenals een Rwandese boekhouding.

Deze is voor alle leden ter inzage op de maatschappelijke zetel in Kruisem.

De boekhouding en rekeningen worden jaarlijks nagezien door een boekhoudkundig kantoor, en ter goedkeuring voorgelegd aan 'DONORINFO'

Bestuur & medewerkers

België

Rwanda


..

  • Telkens wanneer een kind wordt geboren, wordt ook een voorouder opnieuw geboren.