Project 2023 - 24

Nieuw project in 2023 / 2024 - De Gisimba veiligheidsruimte


Situatieschets

Het project wordt gerealiseerd in de hoofdstad
Kigali/Rwanda in het district Nyakabanda II

Algemene doelstelling van het project:

Het Gisimba Memorial Center is ontstaan in het voormalige weeshuis waar voor V.K.R. alles begon en onze vereniging uitgroeide tot wat ze vandaag is. Het voormalige weeshuis C.M.G. is ondertussen omgevormd tot een centrum voor naschoolse werking voor getraumatiseerde jongeren en hun ouders of opvoeders. Verschillende van de vroegere weeskinderen zijn ingeschakeld in de werking.


Specifieke doelstelling:
Toen in 2014, op besluit van de overheid, alle weeshuizen gesloten werden betekende dit echter niet het einde voor het C.M.G. Dit werd omgevormd tot een centrum voor naschoolse opvang en opleiding voor de kinderen in de omliggende stedelijke buurten. Veel van de kinderen die door ons ondersteund worden, vinden ook in dit centrum de weg naar een bijkomende zinvolle tijdsbesteding en opleiding. De missie van het Gisimba Memorial Center is om de creatieve kunsten te gebruiken om sterke relaties op te bouwen, gezinnen te genezen, waardigheid te herstellen en hoop te creëren. Ze gebruiken een holistische, op trauma-gebaseerde benadering om academische en artistieke verrijking, gezinsopvoeding en therapeutische diensten te bieden aan gemeenschappen die van conflicten of verwaarlozing herstellen. Doordat het centrum nu een gemeenschapscentrum werd, is het nodig om nieuwe aangepaste ruimtes te creëren om aan vorming te doen. Daarvoor wil men nu een paviljoen van 9 op 5 meter bouwen. Die ruimte zal een omgeving bieden waar de verzorgers getraind worden in een trauma-geïnformeerde tussenkomst. Ook zal deze ruimte gebruikt worden om training te geven aan vrijwilligers en ouders in TBRI, een op vertrouwen gebaseerde relationele interventie. Het zal ook een multifunctionele ruimte zijn voor verschillende activiteiten (naschoolse activiteiten zoals muziek, dans, evenementen, kunstexposities). Het zal ook dienen voor externe gezamenlijke programma’s die de gemeenschap dienen.

Doelgroep:

Tot op heden heeft het Gisimba Memorial Center via het naschoolse programma ongeveer 3000 gezinnen bereikt en dagelijks 263 kinderen geholpen. Velen zijn nog altijd getraumatiseerd door de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1994 en nog steeds niet in staat om betrouwbare relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, op te bouwen. De achterdocht is één van de belangrijkste kenmerken van de jonge generatie. De manier waarop zij door familie en kennissen verraden werden, bepaalt nog

altijd hun omgang met de gemeenschap. Naast de andere typische problemen van een derdewereldland is dat een bijkomende factor die een zware hypotheek op hun leven legt. Die generatie moet van dit trauma genezen. Dit kan gebeuren via een relationele, op vertrouwen gebaseerde trauma-geïnformeerde zorginterventie (TBRI). Dat is wat het centrum aanbiedt.

Organisatie:

Na de nationale verschuiving van weeshuizen naar een pleegzorgsysteem tussen 2012 en 2014, creëerden de Gisimba-leiders een naschools programma dat de omliggende stedelijke buurten samenbrengt. Gedurende al die jaren heeft het centrum voortdurend op de onmiddellijke behoeften van de gemeenschap ingespeeld. Wanneer kinderen in de steek worden gelaten of wanneer families het moeilijk hebben, kan men zich tot het centrum wenden om zich veilig te voelen, te eten, toegang tot proper water te hebben en te overleven. Het Gisimba Memorial Center ondersteunt rechtstreeks de mensen van Kigali die hun hulp het meest nodig hebben, door weeskinderen, vluchtelingen en gezinnen die het moeilijk hebben op te vangen.
Ze zijn erkend door de plaatselijke overheid en een begrip in de omgeving.

Programma en activiteiten:

Het Gisimba Memorial Center gebruikt de creatieve kunsten om sterke relaties op te bouwen, gezinnen te genezen, waardigheid te herstellen en hoop te creëren in kwetsbare gemeenschappen. Via een holistische, op trauma gebaseerde benadering biedt het academische verrijking, gezinseducatie en therapeutische diensten aan achtergestelde gemeenschappen.
De werking steunt op het principe van empowerment. Kinderen brengen tijd door met andere kinderen in een omgeving waar niet geoordeeld wordt, waar ze zich veilig voelen om gezonde en vertrouwelijke relaties op te bouwen. Een plaats waar ze hun prestaties erkend en gevierd zien. Hier worden ook buitenschoolse activiteiten zoals muziek, dans, evenementen en kunstexposities georganiseerd. Ook worden er uitwisselingsprogramma’s met andere partnerorganisaties georganiseerd.

Zij bieden volgende programma’s:

- muziek: iedere namiddag geven ze muziek- en zanglessen
- voeding: zij zijn ervan overtuigd dat voeding een belangrijk onderdeel van de opvoeding is. In hun programma voorzien zij voedingssupplementen. Ook geven zij voedingsadvies aan zorgverleners.
- girls empowerment: een van de problemen in Rwanda is de zwangerschap bij tienermoeders.

Ongeveer 19% van de meisjes wordt zwanger voor de leeftijd van 18 jaar. Hier proberen ze de meisjes meer weerbaarheid te bezorgen. Zij doen dit in een zes maanden durend programma voor meisjes tussen 14 en 18 jaar.
- dans: zij bieden danslessen aan waarbij de kinderen met hun eigen lichaam kunnen connecteren maar ook met andere kinderen.
- sport : daarnaast bieden ze ook diverse sportactiviteiten aan.

Verwachte resultaten:

Door de bouw en afwerking van deze nieuwe ruimte geeft men de mogelijkheid om bovenstaande werking waar te maken. Het doel van het Centrum is getraumatiseerde kinderen en jongeren een veilige geborgen plaats te bieden waar ze van hun opgedane negatieve ervaringen kunnen herstellen. Op die manier kunnen ze op een normale manier, zonder vooroordelen of wraakgevoelens hun plaats in de wereld van de volwassenen opnemen. De gebeurtenissen van 1994 hebben een dermate grote weerslag op de Rwandese bevolking dat dit werk nog geruime tijd aan zal houden. Daarnaast heb je ook alle problemen waarmee jongeren in een derdewereld land te kampen hebben: honger, werkloosheid, onbegrip, gebrekkige opvoeding. Ook deze problemen zorgen ervoor dat de kinderen en jongeren met een rugzak door hun tienerjaren gaan. Wanneer het Centrum een gedeelte van deze jongeren van hun trauma en hun onbegrip kan herstellen, dan is de missie geslaagd. Er wordt ook heel veel belang gehecht aan de opleiding en begeleiding van de ouders en zorgverstrekkers.

Duurzaamheid:

Deze instelling bestaat nu reeds 75 jaar en heeft ook de problemen tijdens de genocide goed doorstaan. Er is een goede structuur waarop de hele werking gestoeld is; dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit Centrum een gezonde basis heeft om in de toekomst succesvol verder te kunnen werken.

Opvolging:

In dit Centrum werd de kiem van onze vereniging V.K.R. vzw gelegd. Van in het begin hebben wij dan ook een goed contact met de beheerders. Bij de oprichting lag de leiding bij Damas Gisimba en nu ligt deze bij zijn zoon Patrick Rutikanga.
Een van onze medewerksters in Rwanda heeft haar kinder- en tienerjaren in dit Centrum doorgebracht. Een tweede medewerkster van V.K.R. is er opgevangen na het overlijden van het familielid waar ze bij woonde. Beiden zijn vanuit het CMG de werking voor onze vereniging begonnen. Vandaar dat wij een heel goed contact met het Centrum onderhouden en van alle gebeurtenissen op de hoogte gehouden worden.

evolutie van de werken in 2024