Bestuur

Organisatiestructuur in België
Wie is wie


Maatschappelijke zetel & algemeen contactadres:

 

v.z.w. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Pastoor Senesalstraat 74

B-9770 Kruisem

België

Tel: +32(0)9 383 62 63

  info@kinderhulprwanda.be 

Voorzitter

Publicatie's


Marie-Jeanne LAROY

Financieel beheerder

Penningmeester


Jaak  COOREVITS

Secretaris

Website beheerder


Leo KINET

Stafmedewerker

Boekhouding


Dirk WILLEMYNS

Administratie & Projecten

Rudi BEECKAERT

 Animatieteam

Wim COOREVITS
Annelies CARPENTIER
Kim SIX

bestuur_icon

De vrijwilligers en steunende leden van V.K.R.vzw

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

Verder zijn er ook nog een grote groep werkende en steunende leden (45).

De werkende leden zijn mensen die actief mee helpen bij de dagelijkse werking van de vereniging: Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw. Deze groep mensen is onbezoldigd en werkt volledig op vrijwillige basis.

Daarnaast zijn er talrijke steunende leden, die  tante  of  nonkel zijn in het project "Een grote familie" of die meter of peter zijn in het "gezinsproject".

jongen_balon
jongen_groet

Vrijwilligers zijn wondere mensen. Waarom doen zij dat? Waarom zetten ze zich in? Tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar. Waarom? Er zijn geen zegebulletins, geen prijzen, geen eer. Wat zij doen en jarenlang volhouden, doen zij vrijwillig, volkomen gratis. Het kost hun tijd en geld. Zij vragen niet om dank.

Zij hebben geen naam die genoemd wordt in kranten en journaals. Hun naam staat er alleen maar dankbaar en onuitwisbaar geschreven in de palm van Gods hand, en in het hart van hen, voor wie zij een oase waren, midden in de woestijn.

Vrijwilligers zijn wondere mensen. Wie niet dienen wil, dient tot niets, stellen zij.
Relaties van wederzijdse uitbuiting moeten plaats maken voor relaties van wederzijdse hulp en dienst.
Onze passage op deze wereld is eenmalig. Laat ons daarom "vandaag" anderen belangloos liefhebben en dienen.
Laat ons dit niet verwaarlozen of uitstellen, Want we zullen langs deze weg niet meer terugkeren.

Vrijwilligers zijn wondere mensen. Zij zijn als bloemen. Zij hebben geen macht. Ze zijn gewoon wat ze zijn. 
Zij zijn een zegen. Zij zijn de longen waarlangs deze wereld nog ademen kan.

De bijna voltallige groep vrijwilligers van Kinderhulp Rwanda in België.

  • Wat zou ik zonder anderen kunnen uitrichten?
    Toen ik hier neerstreek lag ik in hun handen, als ik hier wegga word ik op hun handen weggedragen.