corona 2021

Coronatijden...  moeilijke tijden ook in Rwanda...  

(covid 19)

Kinderhulp Rwanda liet mondmaskers maken voor de arme gezinnen, gehandicapten en de vroegere weeskinderen uit het CMG (Centre mémorial Gisimba) en tevens ontvangen ze ontsmetting materiaal, handzeep en andere hulpgoederen, waaronder voeding... mais, bonen, cassave (manyok), olie, rijst enz...


Overal is verhoogde waakzaamheid geboden.

 

De COVID-19-preventiemaatregelen die door de regering van Rwanda zijn aangekondigd, moeten strikt worden nageleefd, met name veelvuldig handen wassen en fysieke afstand nemen. Bovendien moeten gezichtsmaskers worden gedragen in openbare en meergezinswoningen. Het achterhouden van informatie met betrekking tot het opsporen van contacten of COVID-19-symptomen, brengt de openbare veiligheid in gevaar en zal worden gestraft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Na 9 maanden zijn de scholen in november 2020 opnieuw geopend.
Door de heropflakkering van covid-19 in Rwanda, werden de maatregelen begin december opnieuw verstrengd.

Alle afbeeldingen zijn eigendom van VKRvzw tenzij anders vermeld.

Portrettentrekker: Sandra Ingabire

Wij vinden het belangrijk om steeds kort op de bal te spelen en u het meest recente nieuws te brengen, over onze projecten die met uw financiële hulp worden gerealiseerd, en die mede dankzij onze belangrijke sponsors mogelijk zijn.