getuigenis/ruth

Getuigenis uit Rwanda, die het hart raakt
door Ruth


*vertaling bief van Ruth

Mijn naam is Ruth. Ik ben geboren op 12/08/1992 en ik heb 5 broers en zussen, we waren een gelukkig gezin. Toen ik jong was woonde ik bij mijn moeder en mijn broers en zussen, er was geen vader. Mijn ouders gingen uit elkaar toen mijn moeder zwanger was van mij. Mijn moeder overleed in 2001. Ik was nog jong en onze oudste zus zorgde toen voor ons.
In 2005 leerde mijn zus een advocaat kennen. Deze hielp haar om mij en mijn broer Jean de Dieu, in het Centre Mémorial Gisimba te plaatsen. We waren zo blij met deze kans. Ik ging naar het weeshuis van Gisimba in 2005 en ik studeerde toen in het in 5de lager. Het was zo goed voor mij dat ik daar woonde en we leefden samen met de andere kinderen. Ik maakte mijn lagere school af en Kinderhulp betaalde mijn schoolgeld. Toen ik in het 1ste secundair zat kreeg ik heel veel hoofdpijn. Ik ben toen 2 jaar gestopt met studeren. Toen heeft Kinderhulp me geholpen en voor me gezorgd. Marie-Jeanne, die heel dicht bij me staat, ik dank u voor de hulp die je me hebt gegeven. God zegene u, jullie hebben me geholpen om naar Kenia te gaan voor een medische behandeling. Vanuit België zorgden ze voor mij. Ik was opgelucht dat ik verder kon studeren in de middelbare school. Ik heb deze afgemaakt in 2014.
Toen werd het weeshuis gesloten. Ik bleef bij mijn broer Jean de Dieu en mijn oudste zus. God bleef me helpen, ik kreeg hulp van een Canadese organisatie om aan de universiteit te studeren. Ik dank God omdat ik mijn universiteit kon afmaken in 2018.
Van dan af woon ik alleen en ik probeer verschillende banen te combineren, maar ik heb geen vaste baan tot nu toe. Maar ik dank God voor al de tijd dat hij bij me is en ik dank iedereen die me geholpen heeft vooral Vriendenkring Kinderhulp Rwanda, Damas en Jean Francois. Heel erg bedankt. Ik probeer nu nog steeds een goede baan te vinden. Ik heb een prachtige dochter, ik zorg alleen voor haar. Het betalen van haar schoolgeld is zo moeilijk, maar ik werk hard in verschillende banen. Ik speel ook drama, comedy en sketch (theater) en ik verkoop hout. Ik bid hard om een groot kapitaal te hebben voor mijn eigen zaak of het krijgen van een goede baan.
Nogmaals dank aan Kinderhulp en Marie-Jeanne, de directrice van Kinderhulp, voor al jullie hulp aan wezen en weduwen in Rwanda. God zegent jullie voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben en ik hou heel veel van jullie.

Ruth

*Originele brief van Ruth

My name is Ruth, I was born on 12/08/1992 and I have 5 siblings am youngest of them we were happy family but when I was young I saw my mom and my siblings there’s not daddy there cause they were apart when my mamy was pregnant my womb then my mamy passed away when I was young in 2001 then our old sister took care of us until 2005 when my sister had a chance she knew same pleast who helped us me and my brother who cold niyoniringira jean de Dieu to get us at gisimba memory center we were so happy for that chance i went to the gisimba olphernage in 2005 and I was studying in p5 when I lived there it was so good to me and to the others we were live together.
I studied my school primary and secondary for kindhulp payed me the school fees when I was in s1 I seek headache so much then I stopped to study 2years then kindhulp helped me and take care of me and marie jeanne who is very close to me thank you for the help she has given me god bless you so much they have helped me to go to kenya for medical treatment near bergique they take care of me i am relieved i continue to study high school. I finished my high school in 2014 then olpherina closed I continue to be with my brather Jean de Dieu and my old sister after 1year god continues to help me i get more help from other canadian helped to study university goose outlet now thank god I finished my University in 2018.

Then now I live alone and I try to do different job but there’s no permanent job until now but I thank God for all the time he’s with me and I thank everyone who helped me especially kind hulp rwanda, damasi and jean francois. Thank you so much so now still trying to find a good job I have a beautiful daughter I take care of her with myself paying her school fees is so hard but.
I work hard different jobs praying the drama, commedy and sketch (theater)and selling the woods and i pray hard to have a big capital for doing my own business or get a good job. And again thank kind hulp and marie jeanne the director of kind hulp for being so kind and helpful to orphans and widows all over the world.

God bless you so much for all you did for me and I love you so much.

Ruth